Kalendář MMČR
Okruhy MMČR
Jak na okruhy dle T.Foukala
Vlajky - co znamenají
Body - kolik dostanete
Zásady jízdy na okruhu
Ideální stopa, předjíždění
Úpravy stroje 1 - povinné
Úpravy stroje 2 - pneumatiky
Úpravy stroje 3 - doporučené
Úpravy stroje - 4. speciální
Tlumiče - obecné info
Tlumiče - racing úpravy
Nastavení tlumičů dle Öhlins
Nastavení tlumičů R1
Nastavení pérování dle Ymoto
Nastavení tlumení dle Ymoto
Podvozek - různé
Záznam trénink - závod
ÚPRAVY - YAMAHA 2001-2006
 
Podvozek nastavení 2.díl - Nastavení tlumení na okruh
Ymoto 
 Informace uveřejněny se souhlasem časopisu Ymoto.
 Autor originálního článku: L. Záruba
Ymoto 12/2004:
Jsme národ seriálový. Jinak by si něco jako Rodinná pouta ani neškrtla. Ale nesluší se hanět něco, co jsem sledoval asi dvě minuty, takže raději pojďme na seriál náš. Máme toho dneska docela dost k probrání. Tento díl se mi píše docela těžko. Jednak je tato látka tak rozsáhlá, že se to ani na tři stránky téměř nevejde a navíc tento vědecký elaborát píši s vědomím, že většině normálních kluků bude úplně na nic. Je to bohužel tak.
     Nastavování útlumu má totiž jeden zásadní háček: abyste si správně dokázali nastavit útlumy, potřebujete jednu důležitou věc: potřebujete velmi vnímavou a velmi citlivou "prdel".
     Potřebujete mít schopnost, ne - dar rozeznat rozdíl v chování motorky při změně tlumení v rozsahu 2 - 3 kliknutí. A to je, poudám, pěkný kus umění. Vím to, sám s tím těžce bojuji. Chtělo by se tedy říct: vyhovuje-li vám vaše stávající nastavení, nešťourejte se v něm. Anebo šťourejte, ale pak si na nás nestěžujte. Ale na druhou stranu od toho to nastavování na motorce je a hlavně: my jsme přece ti talentovanější. Cílem článku je seznámit vás pouze se základy nastavování útlumů, protože poctivé rozebrání tohoto tématu a diskuse k němu by vyšlo tak na deset stran, a to bohužel není v našich silách. Nastavení pérování je čistě individuální záležitost, takže i názory se mohou různit. Berte článek jako jedno z vodítek a jednotlivé informace si ověřujte na trati. Mějte na paměti, že pérování záleží nejen na vaší hmotnosti, trati a technickém stavu pérování, ale zejména na vašem způsobu jízdy.
TEORIE
Úkolem tlumičů pérování je zabránit stálému skákání kola nahoru a dolů. Při tlumení se mechanická energie mění protlačením oleje přes malé otvory v pístku tlumiče na teplo. Proto hraje důležitou roli viskozita oleje. Změnou viskozity se dají měnit vlastnosti tlumiče. Tím se ale nebudeme zabývat a omezíme se na doporučený olej pro vaší motorku. Také je důležité množství oleje, resp. jeho výška ve vidlici - před nastavováním se přesvědčte, že olej je ve správné výši a že není ve vidlicích už stopadesát let. Na tlumení má vliv i tlak pneumatik, protože ty zachytávají drobné nerovnosti. Obecně se gumy pro okruh hustí méně než pro silnici, protože na okruhu se daleko více zahřívají. Občas vidíte kolegy, jak cvičí s předkem nebo zadkem motorky a pozorují, jak pérování pracuje. Když se zeptáte, dozvíte se že pérování by se mělo do jedné vteřiny vrátit zpět do původní polohy ale ne dál, ani že se motorka nesmí zhoupnout zpět dolů. A také že předek a zadek musí chodit stejně rychle, když motorku stlačíte v těžišti (vzadu na nádrži - viz. obr. 1).
     Tomuto věřit můžete, to je pravda. Přední i zadní pérování by se skutečně mělo vracet stejně rychle. Ale to je tak jediné co rukama zjistíte, protože za á: při brzdění a v zatáčce je pérování stlačené podstatně víc, než jak se podaří v depu, za bé pracuje tak rychle, jak to rukama nedokážete napodobit, za cé při jízdě na motocyklu ještě sedíte vy a zejména za dé každý máme jiný styl jízdy. Proto je správné nastavení pérování ryze individuální záležitost. Málokdo ví, že pérování se dá (a má) ovládat plynem. Čím plynuleji s plynem pracujete, tím menší nároky na pérování kladete. Nebo se dá plynem ovládat i reakce zadního pérování: čím rychleji přidáte, tím méně reaguje zadní pérování poklesnutím zádě při akceleraci. Více o tom později, ale funguje to jako u burnoutů. Přitom jde přece zadek motorky taky nahoru, všimli jste si? Ale to je už vyšší škola závodnických kouzel a čar a taky ti, kdo mi to při přípravě tohoto materiálu prozradili by nebyli rádi, kdybych to dal do Ymota…:o)
     Zpět. Při nastavování minimalizujte změny. Držte se směru, kterým se právě ubíráte. Zaměřte se na jeden útlum, teprve potom přejděte na další. Změňte jej, ověřte si to na okruhu, udělejte si poznámky o chování motocyklu, proveďte další změnu, otestujte ji a tak dál, dokud se motocykl nezačne chovat hůř. Pak vracejte nastavení pomalu zpět. Nejdříve seřizujte předek, teprve pak zadní pérování. Začínat byste měli útlumy roztahování. Při každém nastavování začněte úplným zašroubováním šroubku útlumu (nesmí se dotahovat silou a ani přes hranice jeho rozsahu). Pak jej povolujte proti směru hodinových ručiček a počítejte kliknutí. První poloha (zcela zašroubovaný šroubek) se za první kliknutí nepočítá. A ještě něco. Útlumy ovlivňují dvě oblasti: ovladatelnost a trakci (neboli přilnavost čili to, jak guma drží). Proto se vám může stát, že nastavení s dobrou trakcí bude mít vliv na horší ovladatelnost. To jsou pak problémy…
ÚTLUM ROZTAHOVÁNÍ OBECNĚ
Když se kolo dostane na hrbol, stlačí se pérování. To se následně musí zpět roztáhnout, aby se kolo přitlačilo zpátky na trať. No, a útlum roztahování určuje, jak rychle se to kolo vrátí zpět. Možná jste už zjistili, že když je útlum roztahování malý, není motocykl citlivý na pokyny - je "tupý". Zvětšením tohoto útlumu se pocit kontroly zlepší - přitužením sebou přestane podvozek tolik hýbat, cítíte že je poslušnější a lépe ovladatelný. Ovladatelnost ale strádá i při příliš velkém útlumu roztahování. Kolo se nestíhá vracet na trať, nestačí dost rychle reagovat a tak každá další nerovnost stlačí pérování víc a víc. Tím se motocykl noří stále níž, snižuje se světlá výška a zmenšuje možný náklon v zatáčce. Při velkém útlumu roztahování strádá ale také trakce, protože kolo ztrácí kontakt s povrchem. Nejlepší nastavení bývá někde mezi těmito dvěma extrémy - to platí obecně. Tady je ale někdy ten problém - nastavení pro nejlepší trakci nemusí být stejné, jako nastavení pro nejlepší ovladatelnost.
ÚTLUM STLAČOVÁNÍ OBECNĚ
Útlum stlačování (komprese) působí proti pohybu kola vzhůru. Pozor! Tento útlum nijak nepřispívá ke zvětšení předpětí pružiny a nelze jej takto nahrazovat! Pokud byste nastavili tak velký útlum, že by pérování chodilo přes tlumič a ne přes pružinu, jednak se nikdy nedostanete k rozumnému výsledku a jednak se bude tlumič přehřívat. Přehřátý olej řídne a ztrácí tlumicí schopnost. Při zvětšování útlumu stlačování se zvětšuje síla působící proti stlačování a zmenšuje se pocit, že motocykl "plave". Také trakce se zlepšuje. Podívejme, jak ji tento útlum ovlivňuje: Představte si, že najedete na hrbol. Je-li útlum stlačování příliš malý, nebude proti pohybu kola vzhůru působit dostatečný odpor a kolo půjde setrvačností ještě výš, než je nutné pro přejetí dané nerovnosti. Kolo ztratí kontakt s tratí (vida, došlo i na verše!), odskočí a ztratí trakci. Zvýšením útlumu se tento jev a tím i trakce zlepšuje. Je-li ale útlum stlačování příliš velký, působí proti zdvihu kola příliš velký odpor, pérování se jakoby zablokuje a kopanec od nerovnosti se přenese do rámu. Stroj tak dostane impuls k pohybu vzhůru a setrvačností vezme s sebou i kolo. To způsobuje nejen tvrdou jízdu, ale i tendenci k odlehčení kola a následně ztrátu trakce. V extrému se kolo odlehčí tak, že bude nerovnosti přeskakovat. Je to jedna z příčin, proč při průjezdu zatáčkou máte problém držet zvolenou stopu - motocykl má tendenci táhnout ven ze zatáčky.
Útlum roztahování - ZADNÍ PÉROVÁNÍ
Tento útlum je důležitý při výjezdech ze zatáček. V tu chvíli chcete, aby útlum roztahování držel vaše zadní kolo v dostatečném kontaktu s tratí a poskytoval maximální trakci. Při příliš měkkém nastavení se zadní pérování roztahuje tak rychle, že to způsobuje nervozitu stroje a malou trakci. Při brzdění se odlehčený zadek stroje příliš ochotně zvedá nahoru a zadní kolo může odskakovat. Když je naopak zadní útlum roztahování příliš velký, nebude se pérování vracet dostatečně rychle zpět. Záď motorky se bude snižovat, předek jde čoprácky nahoru a tím se odlehčí. To vás táhne na výjezdu ven ze zatáčky. Další vliv: při dobržďování se může rozskákat zadní kolo.
Útlum stlačování - ZADNÍ PÉROVÁNÍ
Ale i zadní útlum stlačování (komprese) rozhoduje o výjezdu ze zatáček. Potřebujete, aby se zadní pérování trochu stlačilo a tím pružina vyvinula dodatečnou sílu na kolo. Tak zadní kolo získá přítlak k ještě větší trakci a je schopné přenést na trať víc výkonu. Je to právě tento útlum, který při nesprávném nastavení působí největší problémy při akceleraci ve výjezdu ze zatáčky. Při příliš tuhém nastavení se pérování nestihne stlačit dostatečně. Nedostatečně zatížené zadní kolo má větší tendenci k protáčení (a ujíždění do strany) nebo k nečekanému nakopnutí. Jistě jste již slyšeli termín highsider. Při jízdě na rovinkách bude navíc jízda nepříjemná, protože zadní kolo bude na hrbolech odskakovat. Naopak při příliš malém útlumu stlačování si bude zadek stroje při akceleraci ze zatáčky hodně přidřepávat. Tím se zvedá a odlehčuje předek. To způsobí, že vás to na výjezdu vynáší ven. (Není to však stejný případ, jako příliš velký útlum stlačování vpředu. Ten naopak způsobuje, že stroj jde neochotně do zatáčky - nedotáčivost).
Útlum roztahování - PŘEDNÍ PÉROVÁNÍ
Tento útlum ovládá rychlost, jakou se předek motocyklu zvedá zpět poté, co se vidlice brzděním stlačila. Je-li příliš malý, vrátí se předek nahoru tak rychle, že se vidlice opět zhoupne dolů. Výsledkem je ztráta trakce a houpavost. Když jde předek nahoru příliš rychle, prodlužuje se tím rozvor, což může způsobit pocit vynášení ven. Na druhou stranu, když máte útlum roztahování příliš velký, pustíte brzdu a chcete akcelerovat, útlum nepustí předek tak rychle zpět nahoru a vy jedete delší dobu s kratším rozvorem. To může způsobovat "dřevěný" pocit a příliš rychlé zatáčení - pocit že se řídítka zavírají. V extrémních případech, když se pérování nestíhá vracet zpět, bude se víc a víc stlačovat, až k dorazu, a to je při nájezdu do zatáčky nebezpečné, nehledě na ztrátu trakce.
Útlum stlačování - PŘEDNÍ PÉROVÁNÍ
Útlum stlačování potřebujete při brzdění a pro jízdu přes hrboly. Když brzdíte, potřebujete aby se přední vidlice stlačovala, a to kontrolovaně. Tím se na přední kolo přenáší víc hmotnosti a to pomáhá k masivnějšímu brzdění. Dalším důležitým vlivem útlumu stlačování přední vidlice je vliv na změnu rozvoru a délku stopy (hnusným slovem závleku) při brzdění. Jak se při brzdění délka vidlice zkracuje, zkracuje se i rozvor a stopa. To ale pomáhá "zrychlit" řízení a zatočit rychleji. Při malém útlumu stlačování se při brzdění předek ponoří příliš rychle. Jenže když jde dolů moc lehce, může jít pérování až na doraz a motocykl se bude chovat nevypočitatelně. Kromě toho se zadní kolo odlehčí a má tendenci jít při brzdění do strany. Další vliv malého útlumu stlačování pocítíte když najíždíte do zatáčky - řízení má tendenci se zavírat. Motocykl padá do zatáčky a vám nezbyde, než to korigovat řídítky. Když je útlum stlačování příliš velký, pérování nestíhá dostatečně rychle vracet kolo zpět a kolo začne odskakovat. Jízda je nepohodlná a míra brzdění omezená, zvláště na mokru. Stroj jde neochotně do zatáček (je nedotáčivý), protože při příliš velkém útlumu stlačování se předek nestlačí na potřebnou míru pro rychlé zatočení. 
Situace při průjezdu zatáčkou:

3 - Stlačování zadního pérování
Na výjezdu ze zatáčky potřebujete, aby se zadek stlačil trochu dolů a tím přitlačil kolo k asfaltu.

2 - Roztahování přední vidlice
V této fázi již nebrzdíte. Útlumem roztahování vidlic regulujete rychlost vracení předku motocyklu nahoru tak, aby stroj dokázal držet zvolenou stopu.

1 - Stlačování přední vidlice
V této části zatáčky, při brzdění, řídí útlum stlačování vidlic míru pokleknutí motocyklu a tím jeho ochotu zatáčet

DALŠÍ TYPY:
PŘEDNÍ VIDLICE - příznaky a jejich příčiny

 
Příznak:
Vidlice nevyužívá celý rozsah, jízda je tvrdá, v zatáčkách špatná trakce
Příčina: Tvrdé nebo tvrdě nastavené pružiny nebo velký útlum stlačování, příliš nahuštěné pneumatiky

Příznak: Přílišné ponořování, měkké pérování
Příčina:Měkké, nebo měkce nastavené pružiny, malý útlum stlačování

Příznak: Tvrdá jízda přes malé nerovnosti, ale je využit celý rozsah zdvihu
Příčina: Velký útlum stlačování

Příznak: Dobré pohlcení první nerovnosti, ale následující s problémy, špatná trakce v hrbolatých zatáčkách
Příčina: Velký útlum roztahování

Příznak: Vidlice se příliš rychle vrací do výchozí polohy, špatná trakce v hrbolatých zatáčkách
Příčina: Malý útlum roztahování
 

ZADNÍ PÉROVÁNÍ - příznaky a jejich příčiny

 
Příznak:
Pérování nevyužívá celý rozsah zdvihu, tvrdá jízda, špatná trakce na nerovném výjezdu
Příčina: Příliš tuhá pružina nebo příliš velké předpětí, velký útlum stlačování

Příznak: Při brzdění se zadní kolo rozskáče, na nerovném výjezdu ze zatáček nedostatečná trakce
Příčina: Velké předpětí (možná kvůli příliš měkké pružině), velký útlum stlačování

Příznak: Kolo odskakuje na ostrých krátkých hrbolech, dlouhé vlny ale sleduje dobře
Příčina: Velký útlum stlačování

Příznak: Kolo odskakuje při přejezdu několika nerovností za sebou i přes ostré hrboly
Příčina: Malý útlum roztahování

Příznak: Dobré pohlcení první nerovnosti, ale na dalších již odskakování. Špatná trakce při výjezdu z hrbolatých zatáček.
Příčina: Velký útlum roztahování
 


Obr. 2
Špatný způsob jízdy nebo špatně 
nastavené pérování? Řekněme špatně nastavené pérování pro konkrétní způsob jízdy. Výsledek půldne trénování. Ráno koupíš, v poledne vyhodíš.

Obr. 3
Takhle má vypadat pneumatika při správně nastaveném pérování. Žádná potrhaná vlákna, žádné vyrvané žlábky, jen jemné zvrásnění, vzniklé když Most dáváte běžně za 1:34 (starý Most s retardérem).

Tak co, už tomu rozumíte? Nic moc? Já vám říkal že je to o zkušenostech, o velkých zkušenostech. Tlumení se ale jinak přesně nastavit nedá. Zatímco pružiny jdou nastavit laboratorně v klidu garáže, na nastavení tlumení potřebujete setsakramentskou zkušenost. A nakonec, když už máte tlumení nastavené tak, že vám jízdně vyhovuje, tak vám to vaše bombastické nastavení může sežrat pneumatiky za několik jízd (obr. 2). No jak říkám, ten dnešní díl byl úplně na nic. Tím pádem vlastně i ten minulý. Takže zlatý návod k obsluze a jeho standardní nastavení?

Ale i tak se nashledanou příště s vámi těší
L. Záruba

  Příliš velký útlum způsobuje Příliš malý útlum způsobuje
PŘEDEK
Roztahování vidlice
 
Přetáčivost.
Zhoršená přilnavost (špatný "grip") přední pneumatiky.
Pocit, že se řízení zavírá.
 
 
Nedotáčivost.
Předek se jeví nestabilní
Přední vidlice se vrací příliš rychle. Špatná trakce v hrbolatých zatáčkách.
 
PŘEDEK
Stlačování vidlice
 
Při brzdění jsou vidlice tvrdé, nevyužití celého rozsahu zdvihu.
Stroj nechce zatočit při nájezdu do zatáčky.
Tvrdá jízda přes hrboly.
 
 
Silné ponořování předku, dorážení vidlice.
Přední vidlice pracuje v oblasti hydraulického olejového dorazu.
Při nájezdu pocit zavírání řídítek.
 
ZADEK
Roztahování tlumiče
 
Zadní kolo odskakuje, nesleduje povrch. Špatná trakce ve výjezdu z hrbolatých zatáček.
Při brzdění se zadní kolo rozskáče. Tlumič se nestíhá vracet, drží záď stroje dole, prodlouží se stopa -> vynáší na výjezdu.
Přehřívání tlumiče a vadnutí útlumu.
 
 
Při brzdění se zadek příliš ochotně zvedá. Motocykl se zdá být nestabilní.
Potom zadní kolo odskakuje.
 
ZADEK
Stlačování tlumiče
 
Při akceleraci, pod plynem, zadní kolo ujíždí do strany. Větší tendence k highsiderům.
Odskakování kola na ostrých krátkých hrbolech, dlouhé vlny ale může sledovat dobře.
Tvrdá jízda přes hrboly.
 
 
Zadek stroje se při akceleraci stlačí dolů, předek se odlehčí, stroj táhne ven na výjezdu ze zatáčky.
Ztráta adheze předního kola.
 

V tomto i v minulém pokračování byly kromě jiného použity i firemní materiály Öhlins.