Kalendář MMČR
Okruhy MMČR
Jak na okruhy dle T.Foukala
Vlajky - co znamenají
Body - kolik dostanete
Zásady jízdy na okruhu
Ideální stopa, předjíždění
Úpravy stroje 1 - povinné
Úpravy stroje 2 - pneumatiky
Úpravy stroje 3 - doporučené
Úpravy stroje - 4. speciální
Tlumiče - obecné info
Tlumiče - racing úpravy
Nastavení tlumičů dle Öhlins
Nastavení tlumičů R1
Nastavení pérování dle Ymoto
Nastavení tlumení dle Ymoto
Podvozek - různé
Záznam trénink - závod
ÚPRAVY - YAMAHA 2001-2006
 

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY JÍZD VEŘEJNOSTI

(z těchto informací lze, alespoň částečně vycházet i pro začínající jezdce - závodníky)

 
Následující informace jsou uveřejněny se souhlasem Automotodrom Brno a.s.
 


VŠEOBECNÉ POKYNY

Automotodrom Brno organizuje jízdy veřejnosti pro všechny zájemce, kteří si chtějí vyzkoušet své řidičské umění na bezpečné dráze brněnského okruhu. Nejsou určeny primárně pro jezdce s licencí a/nebo závodní stroje. Jezdci s licencí se mohou zúčastnit, ale musí dbát zvýšené opatrnosti a ohleduplnosti, protože po dráze se pohybují jezdci s rozdílnou výkonností jak svojí, tak strojů (od okruhových speciálů pro cestovní endura a choppery).

Automotodrom Brno při jízdách veřejnosti zajišťuje potřebné základní zabezpečení, které se skládá z dispečinku okruhu, traťových komisařů, lékařského personálu a hasičů. Všechny prvky zabezpečení jsou po dobu jízd veřejnosti v pohotovosti a mají jasně rozdělené role. Hlavním úkolem je poskytnout co nejrychlejší pomoc v případě havárie či jiného nebezpečí, které by mohlo ohrozit účastníky jízd veřejnosti.

Při jízdě po okruhu je třeba v zájmu zachování maximální bezpečnosti dodržovat některá základní pravidla bezpečné jízdy po okruhu. Zde je základní desatero, jehož dodržování vám zajistí bezpečný návrat z okruhu domů:

1. Při vjezdu na dráhu nesmíte ohrozit ostatní. Na dráhu vjíždějte tak, abyste nekřížili dráhu jezdcům, kteří již jedou po okruhu obvykle mnohem vyšší rychlostí než vy. Jejich možnosti při vyhýbání jsou omezené. Platí jednoduché pravidlo – držte se vpravo.

2. Začněte pomalu. Obětujte jedno až dvě kola na začátku na zahřátí pneumatik vašeho motocyklu a nesnažte se ihned lámat osobní rekordy. Bez zahřátých pneumatik bude mít vaše rychlá jízda ještě rychlejší konec.

3. Sledujte dění na dráze před sebou a zapomeňte na zpětná zrcátka (nejlepší je zrcátka sklopit či odmontovat). Co se děje za vámi vás nezajímá, to sledují ti za vámi. Snažte se jet tak, abyste pro ně byl co nejvíce čitelný. To znamená…

4. Držte zvolenou stopu (i když není ideální) a neprovádějte náhlé a nečekané změny směru jízdy. Můžete tím ohrozit rychlejší jezdce, kteří jedou za vámi, snaží se odhadnout vaši stopu a nejsou připraveni reagovat na náhlé změny směru vaší jízdy.

5. Na rovinkách se snažte držet rychlost a neohrožujte za vámi jedoucí jezdce nečekaným bezdůvodným zpomalením.

6. Čili jak v zatáčkách, tak na rovinkách jeďte plynule a předvídatelně. Na rychlosti nezáleží. Pomalý jezdec, který jede plynule je méně nebezpečný pro ostatní než nevyzpytatelný střelec často měnící styl jízdy.

7. V případě, že vás postihne nehoda nebo technická závada, tak nezůstávejte na dráze nebo ve výjezdové zóně, ale co nejrychleji opusťte dráhu či výjezdovou zónu a odejděte i s motorkou za svodidla. Odvoz nepojízdného stroje zajistí obsluha okruhu!!!

8. Zastavení na dráze je přísně zakázáno. Ohrožujete tím ostatní jezdce. Zastavení není dovoleno ani v případě, že vidíte zraněného jezdce či chcete pomoci s odstraněním havarovaného stroje. Tyto činnosti zajišťuje lékařská služba a obsluha automotodromu a jsou koordinovány přímo z dispečinku, který sleduje pomocí kamerového systému dění na dráze.

9. Věnujte maximální pozornost vlajkové signalizaci traťových komisařů a zapamatujte si význam základních vlajek. Řiďte se pokyny a příkazy traťových komisařů. Vlajková signalizace je jediným prostředkem mezi traťovými komisaři a jezdci, proto průběžně sledujte stanoviště komisařů podél trati.

10. K jízdě slouží pouze závodní dráha. Ostatní komunikace v areálu mají svá pravidla pro pohyb osob a platí na nich pravidla pro provoz na silničních komunikacích. Maximální povolená rychlost je 20 km/h. Pohybujte se pouze ve veřejných zónách areálu a pokud není výslovně povoleno je přístup do prostoru za boxy zakázán.

Vždy si důkladně si přečtěte Zásady pro provoz.. , které podepisujete a řiďte se jimi.

Traťoví komisaři

Úkolem traťových komisařů při jízdách veřejnosti je vlajková signalizace a zajišťování komunikace s dispečinkem o dění v daném úseku dráhy (počasí, havárie, stav dráhy atd).

Úlohou traťových komisařů není vyprošťování motocyklů z kačírku ani jejich případné opravy. Důvodem je, že ve srovnání se závody je při jízdách veřejnosti počet traťových komisařů na jednotlivých stanovištích omezen.

V případě nehody a zranění přijede na místo sanitka a lékař. Příkaz k vyslání sanitky dává dispečink po konzultaci s traťovým komisařem. Příjezd zdravotnického personálu je věcí několika minut. Všichni traťoví komisaři jsou odborně proškoleni na poskytování první pomoci před příjezdem zdravotnického personálu. Proto není třeba, abyste zastavovali a chtěli poskytnout první pomoc jezdci, který havaroval a je pravděpodobně zraněn. Nezastavujte ani když jste lékař.

Nájezd a výjezd z dráhy

Nájezd a výjezd z dráhy je možný pouze na jednom místě a to na startovní a cílové rovince v prostoru stupňů vítězů. Ostatní výjezdy z dráhy po celé délce okruhu slouží pouze k nouzovému opuštění trati. V žádném případě neslouží k vjezdu na trať. Opustíte-li trať, musíte se do prostoru startu a cíle dostat zpět po obslužné komunikaci podél dráhy, které k tomuto účelu slouží.

Pohyb po obslužné komunikaci

Po obslužné komunikaci se pohybujte pomalu a to pouze po směru jízdy po závodní dráze. Sledujte dění kolem sebe, protože obslužná komunikace slouží i k pohybu vyprošťovacích a odtahových vozidel a sanitek. Nesnažte se dostat se na obslužnou komunikaci bez povolení Automotodromu. Možná pořídíte hezké fotky, ale můžete výrazně ztížit pohyb vozidel a sanitek.

Význam signalizačních vlajek při jízdách veřejnosti.

Viz. race info - vlajky


Rád bych se k pár věcem vyjádřil i sám:

K bodu 1:

Několikrát jsem viděl jezdce, který vyjel z boxů pomaličku v klidu přímo do stopy ostatním jedoucím po cílovce!!!, bez toho, aby se ohlédl, zda někdo nejede a nevyvolával tak zbytečné krizové situace a havárie.
Co k tomu dodat, pár nadávek na takové bezohledné ridery ať si každý zvolí dle libosti.

K bodu 2:

To platí pouze pro jízdu veřejnosti, pro tréninky ať volné nebo kvalifikační musím mít gumy zahřáté, pokud nemáš nahříváky tak jet svižně a plynule a brát ohledy na rychlejší - jet čitelně. Ale i se studenýma gumama se musí jet svižně, jinak se nezahřejí. Hlavně nezahřívat gumy kličkováním (ostatní už jedou naplno měřená kola), kličkováním se guma zahřeje pomalu, rychlejší je svižná jízda. Jsou situace, kdy je kličkování vhodné a to pokud jedou pomalu všichni, např. ke konci zahřívacího kola při nájezdu na start, tak je to lepší než jet pomalu pouze přímo, ale pozor, jen v tomto případě nebo pokud by se stalo, že se jede za Safety Carem, jinak nekličkovat za žádných okolností!!!.

K bodům 3,4,5,6:

Plynulost a čitelnost, to je velice důležitá zásada, aby rychlejší jezdci měli jistotu, kudy jet, nekličkovat, nedělat nepředvídatelné pohyby. Rychlý jezdci si vždy poradí, nemusíte jim uhýbat, to je naopak nebezpečné. Nejhorší je jezdec co jede např. 60 km/h v místě, kde se normálně jede např. 150. Jede tak pomalu třeba proto, že mu nejede stroj nebo je už unavený v tréninku. Při tak malé rychlosti lze se strojem dělat rychlé a nečekané změny směru, z toho mají rychlí jezdci největší obavu. Pokud odpočíváte dívejte se za sebe, aby měl ten kdo jede naplno tzv. kontakt s očima, aby si byl jistý že o něm víte a může bez ubrání nebo obav z toho co vás napadne dělat jet naplno dál (pokud jedete dle sebe naplno, tak se samozřejmě věnovat pouze jízdě a řízení). Takto mě jeden "odpočívající" jezdec skoro vytlačil z dráhy při kvalifikaci!!!
To, že vám někdo zkazí dobře rozjeté kolo, je to nejmenší co se může stát, to je vám pak přilba na ten příval nadávek co se z vás sypou malá :-)).

K bodu 7:

K tomu není co dodat, co nejrychleji vyklidit dráhu.
18. května jsme byli trénovat v Mostě, jezdec s Hondou (Fire Blade 00 - barvy Castrol) měl lehký pád - sklouznutí. Motorka i on zůstali na dráze, on přímo ve stopě na výjezdu z rychlé zatáčky, zůstal pořád na dráze, klečel a asi spílal nad odřeným lakem, sundal si přilbu, hodil ji kousek od sebe na dráhu!! a nevím na co čekal, nevěřil jsem svým očím, o motorku se nestaral vůbec, ani po příjezdu traťáků, ještě že neslyšel ta slova co nám na jeho adresu řekli :-)). Kvůli takovým "závodníkům", kteří neví jak se chovat se může někdo další zbytečně zranit i zabít!!!! Při závodech se havárie stávají a počítá se s nimi, ale proč zbytečně rozbít stroj a sebe kvůli někomu kdo neví jak se chovat, technika je drahá, nehledě na zdraví.

K bodům 8,9,10:

No comment, to je jasné. Pouze bych zdůraznil bod 8 - nezastavovat!!! Pokud postavíte na okraj dráhy 2-3 motorky na stojánek a jdete hledat kamarádovi, co havaroval, kousky plastu, tak vytváříte překážku a nebezpečí pro ostatní jezdce, nehledě na to, že své stroje a sebe vystavujete riziku, že vás někdo smete.