Kalendář MMČR
Okruhy MMČR
Jak na okruhy dle T.Foukala
Vlajky - co znamenají
Body - kolik dostanete
Zásady jízdy na okruhu
Ideální stopa, předjíždění
Úpravy stroje 1 - povinné
Úpravy stroje 2 - pneumatiky
Úpravy stroje 3 - doporučené
Úpravy stroje - 4. speciální
Tlumiče - obecné info
Tlumiče - racing úpravy
Nastavení tlumičů dle Öhlins
Nastavení tlumičů R1
Nastavení pérování dle Ymoto
Nastavení tlumení dle Ymoto
Podvozek - různé
Záznam trénink - závod
ÚPRAVY - YAMAHA 2001-2006
 

Význam vlajek

ukazovaných traťovými komisaři během závodů a tréninků
 

 
rot.gif (3344 Byte)   Červená vlajka:
Jestliže je závod nebo trénink přerušen, musí být máváno červenou vlajkou na všech postech traťových komisařů a červená světla kolem trati musí být rozsvícena. Jezdci se musí pomalým tempem vrátit do boxů.
 
blau.gif (3128 Byte) Modrá vlajka:
Je ukazována v pohybu pomalejšímu jezdci, který je blízko předjetí rychlejším jezdcem. Pomalejší jezdec nesmí překážet rychlejšímu jezdci.
Během tréninku, příslušný jezdec musí zůstat ve své linii a postupně zpomalit aby umožnil rychlejšímu jezdci ho předjet.
Během závodu, příslušný jezdec musí umožnit následujícímu jezdci (jezdcům) předjetí při první příležitosti.
 
gelb.gif (2720 Byte) Žlutá vlajka:

Signalizuje nebezpečí ve předu nebo blízko trati. Musí s ní být máváno nejméně na dvou stanovištích traťových komisařů před nebezpečím. Jezdci musí zpomalit a být připraveni zastavit. Předjíždění je zakázáno až k místu, kde je vyvěšena zelená vlajka, výjimka je o moc pomalejší jezdec.
  • Jakékoliv porušení tohoto pravidla během tréninku bude mít za následek zrušení času kola, během kterého k porušení došlo.
  • Jakékoliv porušení tohoto pravidla během závodu bude potrestáno „RIDE TROUGH“ penalizací.
  • V obou případech smí být uloženy další tresty (jako třeba uložit pokutu).
  • Jestliže si ihned po předjetí jezdec uvědomí, že porušil pravidlo, musí zvednout ruku a nechat se předjet jezd(cem)ci, které předstihnul. V takovém případě nebude trest uložen.
gruen.gif (3375 Byte) Zelená vlajka:
Trať je volná.
Tato vlajka musí být vystavena bez pohybu na každém stanovišti traťových komisařů v prvním kole každého tréninku a ve warm-upu, v seznamovacím kole a v zahřívacím kole.
Tato vlajka musí být vystavena bez pohybu na stanovišti traťových komisařů následujícím bezprostředně po incidentu, který si vyžádal použití jedné nebo více žlutých vlajek.
Touto vlajkou musí mávat startér signalizující start do zahřívacího kola.
 
black1.gif (3543 Byte) Černá vlajka se startovním číslem:
Vyvěšuje se bez pohybu na všech stanovištích společně se startovním číslem. Diskvalifikace jezdce (vyloučení ze závodu). Jezdec musí zajet do boxů na konci probíhajícího kola a nesmí znovu odstartovat. Tato vlajka musí být použita až poté co byl informován jezdcův tým.
 
weiss.gif (2847 Byte) Bílá vlajka:
Na trati je pomalu se pohybující vozidlo, ambulance nebo podobné vozidlo. Vlajka je ukazována na dvou stanovištích traťových komisařů dopředu před vozidlem a signalizuje, že jezdec se setká s tímto vozidlem v tomto nebo příštím úseku trati. Jezdcům je zakázáno předjíždět jiného jezdce během vyvěšení bílé vlajky, výjimkou je o hodně pomalejší jezdec a než předjel vozidlo. Předjíždění pomalu jedoucího vozidla je povoleno. Jakmile takové vozidlo zastaví na trati, musí zůstat vyvěšeny bílé vlajky a k nim musí být vystaveny ještě žluté vlajky.
 
black2.gif (3152 Byte) Černá vlajka s oranžovým kruhem (ø 40 cm):
Tato vlajka spolu se startovním číslem jezdce značí mechanickou závadu na jeho stroji (např. unikající olej apod.), která může ohrozit jiné jezdce. Jezdec musí okamžitě opustit trať.
 
rot2.gif (3813 Byte) Žluto červená pruhovaná vlajka:
Snížená přilnavost trati (na trati je voda, olej, hlína apod.). Je ukazována bez pohybu.
 
weiss.gif (2847 Byte) Bílá vlajka s diagonálním červeným křížem:
Kapky deště v této části trati. Tato vlajka musí být ukazována bez pohybu na stanovištích traťových komisařů.
startflagge.gif (4188 Byte) Šachovnicová vlajka:
Mávání touto vlajkou na cílové čáře v úrovni trati značí konec závodu nebo tréninku.
Šachovnicovou vlajkou musí být máváno současně s modrou vlajkou vystavenou bez pohybu na cílové čáře v úrovni trati jestliže jezdec (jezdci) projíždějí těsně před vedoucím jezdcem během posledního kola před cílovou čarou.